Όπως όλοι γνωρίζουμε, το αίμα αποτελεί κοινωνικό αγαθό, το οποίο δεν είναι δυνατό να αντικατασταθεί από κανένα φάρμακο ή να παραχθεί. Ως εκ τούτου, η προσφορά αίματος αποτελεί πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς καθώς βοηθάει στην σωτηρία της ανθρώπινης ζωής και αφορά όλους μας. Για τους παραπάνω λόγους και επειδή υπάρχει διαρκώς πραγματικά μεγάλη ανάγκη για προσφορά αίματος, ο Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, προτρέπει όλους όσοι μπορούν και επιθυμούν, ποδηλάτες και μη, να στηρίζουν την τράπεζα αίματος μας.

Σκοπός μας είναι να ενισχυθεί μία τόσο πολύτιμη προσπάθεια και να παραμείνει ενεργή η Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου, με σκοπό να εξυπηρετήσει με την προσφορά αίματος ποδηλάτες και μη, σε περιπτώσεις που θα παραστεί ανάγκη, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό αιμοδοσίας του Συλλόγου,