«Κάθε φορά που βλέπω έναν άνθρωπο να κάνει ποδήλατο, σταματώ να απογοητεύομαι για το μέλλον της ανθρωπότητας».
H.G. Wells, Λογοτέχνης

 

Η ανάπτυξη της ποδηλατικής κουλτούρας αποτελεί μία βασική παράμετρο για τη διεύρυνση της χρήσης του ποδήλατου στις πόλεις και τη βιώσιμη κινητικότητα, που αποτελούν βασικούς στόχους του Συλλόγου μας.

Η ποδηλατική κουλτούρα αναπτύσσεται συνεχώς στις πόλεις, καθώς ολοένα και περισσότεροι πολίτες θεωρούν το ποδήλατο μία εναλλακτική λύση μετακίνησης εντός του αστικού ιστού με υψηλό περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό όφελος.

Δυστυχώς όμως, η ποδηλατική παιδεία και εκπαίδευση στην χώρα μας, όπως και οι υποδομές, δεν έχουν ακολουθήσει αυτήν την τάση και προοπτική με αποτέλεσμα να υστερεί σε σχέση με τις υπόλοιπες, προηγμένες ποδηλατικά, χώρες. Ο σύλλογός μας καθώς και άλλοι με τους οποίους βρισκόμαστε σε συνεργασία και επιδιώκουμε την επαφή, προσπαθεί να προσφέρει τη δική του συμβολή στην ποιοτική ποδηλατική εκπαίδευση, προκειμένου να καλυφθεί αυτό το κενό. Ευελπιστούμε άμεσα στο μέλλον, σχετικά μαθήματα να ενσωματωθούν στα προγράμματα σπουδών των σχολείων.

Ήδη από τα πρώτα βήματα του Συλλόγου το 2016, συστάθηκε ο τομέας της Ποδηλατικής Παιδείας από εθελοντές/μέλη του συλλόγου, που με κέφι και ιδιαίτερη αποφασιστικότητα, ανέλαβαν την προετοιμασία και την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων, απευθυνόμενες σε άτομα όλων των ηλικιών, εντός και εκτός σχολείων.

Επιπρόσθετα, ασχολήθηκε με την ενίσχυση των σχέσεων του τομέα με αντίστοιχα άλλων Συλλόγων, που πραγματοποιούν σχετικές δράσεις με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τη διερεύνηση της δυνατότητας πραγματοποίησης δράσεων, από κοινού. Αποτέλεσμα της αναζήτησης αυτής ήταν η συνεργασία με συλλόγους άλλων πόλεων και η γέννηση της ιδέας δημιουργίας μιας Ομοσπονδίας Αστικής Ποδηλασίας, στην οποία η ποδηλατική παιδεία αποτελεί βασικό μέλημα.

Συγχρόνως διερευνήθηκε η δυνατότητα πιστοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την έγκριση τους από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Συλλόγου μας, που έχει τον τίτλο "Ποδηλατώ με ασφάλεια και χαμόγελο", είναι εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αρ.πράξ. 15/31-03-2017)

Ο τομέας Ποδηλατικής Παιδείας επίσης συμμετέχει και σε εκδηλώσεις άλλων φορέων, έχοντας σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ασφάλειας, τη διάχυση των πληροφοριών όσο αφορά στις ωφέλειες από τη χρήση του ποδήλατου και την ενημέρωση για τις δράσεις του. Ενδεικτικά αναφέρονται η συμμετοχή του σε εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Δ’ Δημοτικό διαμέρισμα), στο Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Urbact III –Resilient Thessaloniki σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης κ.α.

Το πρόγραμμα δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα σε όλη του την έκταση, διευρύνεται όμως συνεχώς και προς το παρόν τυγχάνουν μεγάλης αποδοχής οι δράσεις του Συλλόγου κυρίως σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία της πόλης της Θεσσαλονίκης, οι οποίες ξεκίνησαν το σχολικό έτος 2016-2017.

 

Γενικότεροι στόχοι

Στα πλαίσια εκπλήρωσης του βασικού στόχου του τομέα της Ποδηλατικής Παιδείας, που είναι η διεύρυνση της χρήσης του ποδήλατου από όλες τις ηλικίες, καθορίστηκαν οι γενικότεροι στόχοι αυτής της προσπάθειας του Συλλόγου, οι οποίοι αποσκοπούν

  • Στην εξασφάλιση της ασφαλούς κίνησης των ποδηλατών.
  • Στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των οδηγών.
  • Στην ενημέρωση των πολιτών για τις πολλές και ποικίλες ωφέλειες, που προκύπτουν από τη χρήση του ποδήλατου σε ατομικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

 

Ειδικότεροι σκοποί

Οι εκπαιδευτικές δράσεις (παρουσιάσεις σε σχολεία, διαλέξεις κτλ.) του συλλόγου έχουν ως σκοπό την εκμάθηση των βασικών μερών του ποδήλατου σε όλες τις ηλικίες ακόμα και σε άτομα, που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ ποδήλατο. Επίσης, παρουσιάζεται λεπτομερώς ο βασικός εξοπλισμός του ποδηλάτη, παρέχονται οδηγίες που σκοπεύουν στην εκμάθηση των στοιχειωδών μέτρων ασφάλειας στο ποδήλατο και πραγματοποιείται μία εισαγωγή στις βασικές αρχές της οδικής ασφάλειας.

Όλες οι παρουσιάσεις είναι διαδραστικού χαρακτήρα, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε ηλικίας και ενισχύουν την συμμετοχή ή\και δυνατότητα συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων.

Χρησιμοποιείται οπτικοακουστικό υλικό (βιντεοπροβολές) καθώς και εποπτικά μέσα (όπως ποδήλατα, φώτα, κράνη, ανακλαστικά γιλέκα κτλ.), τα οποία είναι στη διάθεση του κοινού, προκειμένου να είναι ευχερής και ευχάριστη η γνωριμία με το ποδήλατο.

Στα πλαίσια των δράσεων παρέχεται σχετικό υλικό για την πραγματοποίηση παιχνιδιών σε εσωτερικό χώρο και την υλοποίηση κατασκευών και ζωγραφιών, το οποίο διατίθεται δωρεάν.

Στο τέλος, απονέμεται σε όλα τα παιδιά το «Δίπλωμα καλού ποδηλάτη».